Transforming lives on four continents

Adnoddau

Ceir yn yr adran hon wybodaeth am adnoddau Cymraeg a dwyieithog ar gyfer cefnogwyr BMS yng Nghymru.

Mae’r ddarpariaeth yn cynnwys adnoddau ar gyfer codi ymwybyddiaeth megis taflen wybodaeth, deunydd ar gyfer addoliad a chyflwyniadau ynghyd ag adnoddau ar gyfer codi arian at waith BMS, er enghraifft, y Cynllun Pen-blwydd a chardiau Nadolig.

 

Cofiwch hefyd bod adnoddau ar gyfer gweddi, megis Arweiniad Gweddi BMS Cymru a chyflwyniad PowerPoint Gweddi pob oed, ar gael yn yr adran Gweddïwch.

 

Os hoffech ragor o wybodaeth am adnoddau Cymraeg a dwyieithog BMS Cymru e-bostiwch mail@bmsworldmission.org

 

© 2017 BMS World Mission Terms & Conditions Privacy Policy Site Map Site Credits