Transforming lives on four continents

Welsh - Adnoddau Cymraeg

 

Mae'r adnoddau canlynol ar gael yn y Gymraeg fel rhan o 'Rhannu'r Goleuni': 

Prif ffilm: Ffilm yn dilyn Ben Francis a'i griw anhygoel sy'n rhannu neges Iesu Grist â phobl y Synderbans ar y ffin rhwng India a Bangladesh..

Llawrlwytho'r prif ffilm

 

Ffilm - gweddi / myfyrdod am genhadaeth:

Llawrlwytho gweddi/myfyrdod

 

Efallai bydd rhaid clicio i'r dde (right click) a dewis 'save as'.

 

Hefyd i'w lawrlwytho mae sgript ar gyfer Power Point cyffrous sy'n dilyn Ben a'r criw wrth iddyn nhw deithio ar fôr a thir a thrwy'r jwngwl - addas ar gyfer pob oed! 

 

 

 

Downloads

© 2017 BMS World Mission Terms & Conditions Privacy Policy Site Map Site Credits