Transforming lives on four continents

Amdanom ni

Mae BMS World Mission yn fudiad cenhadol Cristnogol, yn gweithio mewn tua 35 o wledydd ar bedwar cyfandir. Cred BMS mewn cenhadaeth gyfannol, dull sy’n cadw’n ffyddlon i’r alwad Gristnogol i efengylu heb esgeuluso’r ddyletswydd i ofalu am anghenion corfforol y tlodion.

 

Fel un o fudiadau cenhadol Protestannaidd hynaf y byd (sefydlwyd ym 1792 gan William Carey, tad cenhadaeth fodern) mae gan BMS berthynas hir sefydlog gyda mudiadau partner, asiantaethau cenhadol cydweithredol ac undebau eglwysi lleol yn y gwledydd ble mae’n gweithio. Mae hyn, ynghyd â gweithredu tymor hir, polisïau moesegol a’r sensitifrwydd diwylliannol pennaf, wedi gwneud BMS yn un o enwau mwyaf dibynadwy mewn cenhadaeth yn fyd-eang.

© 2017 BMS World Mission Terms & Conditions Privacy Policy Site Map Site Credits