Transforming lives on four continents

digwyddiadur

Un o'r prif ffyrdd y gall eglwysi ac unigolion gael perthynas ddyfnach â gwaith BMS World Mission yw trwy'r amrywiaeth o gyfarfodydd a gynhelir yn enw BMS Cymru a grwpiau perthynol. Yn yr adran hon ceir gwybodaeth am brif ddigwyddiadau BMS Cymru a grwpiau eraill yn ystod y misoedd i ddod.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 BMS World Mission Terms & Conditions Privacy Policy Site Map Site Credits