Transforming lives on four continents

Cefnogwch ni

Mae BMS World Mission yn ddibynnol ar garedigrwydd eglwysi ac unigolion wrth gyfrannu'n ariannol tuag at gynnal yr holl weithgarwch cenhadol. Mae'r adran hon yn esbonio'r amrywiol ffyrdd y gallwch gefnogi BMS yn ariannol fel eglwys ac yn bersonol.

BMS yw un o'r mudiadau diwethaf sy'n weddill yn y DU sy'n llwyr gefnogi ein gweithwyr tymor hir. Rhennir y cyfrifoldeb ariannol gan y teulu Bedyddiedig cyfan yn hytrach na rhoi pwysau ar ysgwyddau ein gweithwyr unigol.

Rydym yn ddiolchgar am ffyddlondeb y teulu Bedyddiedig wrth roi'n hael at waith BMS. Er mwyn bod yn ffyddlon i'n hymrwymiadau i'n partneriaid a'n gweithwyr parhawn i ddibynnu ar gyfraniadau cyson eglwysi'r Bedyddwyr yn ogystal ag ar ffynonellau newydd ychwanegol megis rhaglen i gefnogwyr unigol a cheisiadau am grantiau.

 

 

© 2017 BMS World Mission Terms & Conditions Privacy Policy Site Map Site Credits