Transforming lives on four continents

Ewch

A ydych chwi erioed wedi ystyried mynd tramor i wneud gwaith cenhadol? Wedi gofyn erioed ai dyma beth sydd gan Dduw ar eich cyfer? Wedi holi beth mae Ef am i chi wneud yn eich blwyddyn gap ... neu yn dymor byr... neu ar gyfer gweddill eich bywyd?

Mae Duw yn gwneud pethau rhyfeddol yn ei fyd. Mae Ef am i chwi gael rhan ynddo. Dylai pob dilynwr i Iesu fod yn ymwneud â chenhadaeth fyd-eang. Mae'n gyffrous bod Duw yn dewis defnyddio pobl gyffredin fel chwi i wneud pethau anghyffredin gydag Ef. Fe welwch fywydau'n cael eu newid gan gariad Crist - a oes yna unrhyw ffordd well o ddefnyddio eich amser, eich doniau a'ch profiad?

Rydym ar dân dros genhadaeth ac am helpu pobl i'w brofi drostynt eu hunain. Mae gennym gymaint o wahanol ffyrdd y gallwch gymryd rhan. Naill ai ar gyfer eich blwyddyn gap, ar dîm am gyfnod byr, gyda phrofiad sydd wedi'i deilwra i'r unigolyn neu wrth dreulio cyfnod helaeth yn byw o fewn diwylliant arall.

Archwiliwch y tudalennau hyn i weld y ffyrdd gwahanol o wasanaethu dramor gyda BMS. Gadewch i Dduw newid eich sefyllfa fel y mae. Bydd yn siwr o fod yn her – symud allan o'ch byd cysurus, dysgu pethau newydd a gwneud pethau mewn ffyrdd gwahanol – ond fe'i cewch yn brofiad gwerth chweil. Bydd Duw yn gweithio trwoch chwi ond fe fydd hefyd yn gweithio ynoch chwi i newid eich bywyd chwithau yn ogystal.

© 2017 BMS World Mission Terms & Conditions Privacy Policy Site Map Site Credits