Transforming lives on four continents

Gweddiwch

Gweddi yw’r ffordd fwyaf hawdd ac effeithiol o gefnogi gwaith BMS World Mission. Mae’n arf gwerthfawr sy’n gallu newid bywydau. Gyda 350 o weithwyr mewn dros 35 o wledydd, mae angen llawer o weddi ar BMS.

Mae BMS yn darparu ystod eang o adnoddau ar gyfer gweddi gan gynnwys yr Arweiniad Gweddi yn y Gymraeg. Gallwch hefyd ddefnyddio'r cyflwyniad PowerPoint isod ar gyfer gweddi gynulleidfaol.

 

Diolch am eich gweddïau. Maent yn gwneud y gwahaniaeth.

© 2017 BMS World Mission Terms & Conditions Privacy Policy Site Map Site Credits