Transforming lives on four continents

Bugeiliaid / Shepherds - Welsh and English Christmas card

Bugeiliaid / Shepherds - Welsh and English Christmas card
£3.75
SKU: CC171W

Pecyn o 10 cerdyn / Pack of 10 cards

 

Un cynllun / Single design

 

Maint / Size: 121mm x 121mm

 

Cyfarchiad: Cyfarchion y Nadolig

Greeting: Christmas Greetings

 

Testun Beiblaidd yn Gymraeg a Saesneg:  Gadewch inni fynd i Fethlehem a gweld yr hyn sydd wedi digwydd. Luc 2: 15

 

Bible text: Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened. Luke 2: 15

 

© 2017 BMS World Mission Terms & Conditions Privacy Policy Site Map Site Credits