Transforming lives on four continents

Duw gyda ni - Welsh Christmas card

Duw gyda ni - Welsh Christmas card
£3.50
SKU: CC128W

Pecyn o 10 cerdyn / Pack of 10 cards

Un cynllun. Ar gael yn Gymraeg yn unig
Single design. Only available in Welsh

Maint / Size: 178mm x 76mm

 

Cyfarchiad / Greeting: Dymuniadau gorau am Nadolig llawn bendithion

 

Testun Beiblaidd:

A gelwir ef Immanuel, hynny yw, o'i gyfieithu 'Y mae Duw gyda ni'.  Mathew 1: 23

 

 

© 2017 BMS World Mission Terms & Conditions Privacy Policy Site Map Site Credits