Transforming lives on four continents

Enwau Iesu - Welsh Christmas card

Enwau Iesu - Welsh Christmas card
£3.50
SKU: CC165W

Pecyn o 10 cerdyn / Pack of 10 cards

 

Un cynllun: Ar gael yn Gymraeg yn unig

Single design: Only available in Welsh

 

Maint / Size: 120mm x 120mm

 

Cyfarchiad / Greeting: Bendithion yr Wyl

 

Testun Beiblaidd yn Gymraeg: Bydd yn esgor ar fab, a gelwi ef Iesu, am mai ef a wareda ei bobl oddi wrth eu pechodau.

Mathew 1: 21

 

© 2017 BMS World Mission Terms & Conditions Privacy Policy Site Map Site Credits