Transforming lives on four continents

Urddas – Gwneud safiad yn erbyn trais ar sail rhyw

Ar draws y byd bydd pob un ohonom wedi cyfarfod â rhywun sydd wedi dioddef trais ar sail rhyw…ond dydyn ni ddim yn sylweddoli hynny.

 

Mae UBC yn bartner yn y Glymblaid dros Urddas, ymgyrch sy’n ceisio amlygu’r ffaith hwn gan gefnogi’r eglwysi sy’n ceisio ymrafael â’r materion dan sylw.

 

Mae’r DVD yn llawn adnoddau sy’n cyd-fynd â’r ymgyrch Urddas er mwyn helpu arweinwyr i ymelwa o ddoethineb ysgrythurol ynglŷn â thrais ar sail rhyw. Gallwch archebu copi fan hyn neu llawrlwytho deunydd Cymraeg Urddas isod.

 

Gweithredu: sut i wneud safiad

 

Gweithredu: sut i wneud safiad

 

 

 

 

Tyrchu’n ddyfnach i’r Gair

 

Trosolwg Diwinyddol

 

Siarter Eglwys Urddas

 

E-bost wythnosol arwydd i fyny

 

I gofrestru ar gyfeir ein e-bost wythnosol, llenwch y manylion isod i ddechrau derbyn diweddariadau wrthym: 

 

I weld y pecyn cyflawn o adnoddau Urddas sydd ar gael yn Saesneg, ynghŷd â chefndir yr ymgyrch a newyddion am weinidogaethau cyfiawnder, pwyswch yma.

© 2017 BMS World Mission Terms & Conditions Privacy Policy Site Map Site Credits